در حال نمایش 11 نتیجه

الکتروموتور تک فاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۳۷ کیلو وات ۰٫۵ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 1/2 HP -  B3 - 71
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   AC
 • توان ۰٫۳۷ کیلو وات ، ۱/۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۱۴۲۰ RPM  
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۷۵ کیلو وات ۱ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 1 HP -  B3 - 80
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۷۵ کیلو وات ، ۱ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۴۲۰ RPM  
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۵ کیلو وات ۲ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 2 HP -  B3 - 90
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۱٫۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۱۴۲۵ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰دور  ۲٫۲ کیلو وات ۳ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 3 HP -  B3 - 100
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۲ کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۰۰
 • دور نامی ۱۴۲۵ RPM       
 • قطر شفت ۲۸ میلیمتر
 • طول شفت ۶۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۱۸ کیلووات ۰٫۲۵ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 0.25 HP -  B3 - 63
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۰٫۱۸ کیلو وات ، ۰٫۲۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۶۳
 • دور نامی ۲۸۳۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۱ میلیمتر
 • طول شفت ۲۳ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۰٫۷۵ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 0.75 HP -  B3 - 71
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۰٫۵۵ کیلو وات ، ۰٫۷۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۲۸۳۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱٫۱ کیلو وات ۱٫۵ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 1.5 HP -  B3 - 80
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی RPM 2850
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز الکتروژن کلاچ دار آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۲٫۲ کیلووات ۳ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 3 HP -  B3 - 112
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۲ کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۱۲
 • دور نامی ۱۴۳۵ RPM       
 • قطر شفت ۲۸ میلیمتر
 • طول شفت ۶۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز رله ای الکتروژن آلومینیومی۱۵۰۰دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۰٫۷۵ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR ¾ HP -  B3 - 80
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت 
 • توان ۰٫۵۵ کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۴۱۰ RPM  
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تکفاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۱۸ کیلووات ۰٫۲۵ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 1/4 HP -  B3 - 63
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۱۸ کیلو وات ، ۱/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۶۳
 • دور نامی ۱۴۱۰ RPM  
 • قطر شفت ۱۱ میلیمتر
 • طول شفت ۲۳ میلیمتر

الکتروموتور تکفاز الکتروژن رله ای آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۱ کیلووات ۱٫۵ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE ELECTROGEN MOTOR - CR 1.5 HP -  B3 - 90
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت   
 • توان ۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۱۴۳۰ RPM  
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر