نمایش 1–12 از 40 نتیجه

 الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۲٫۲ کیلووات ۳ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3 HP- CRS 90L - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۲ کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰L
 • دور نامی ۲۸۶۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۳۷ کیلووات ۰٫۵ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 0.5 HP - CRS  ۷۱ – ۲A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۳۷ کیلو وات ، ۰٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۲۸۵۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر
   

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۳/۴ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - CRS 71 - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۵۵ کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۲۸۰۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۷۵ کیلووات ۱ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - CRS 80 - 2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۷۵ کیلو وات ، ۱ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۲۸۶۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱٫۱ کیلو وات ۱٫۵ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1.5 HP - CRS 80 - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۲۸۳۰ RPM       
 • قطر شفت۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱٫۵ کیلو وات ۲ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 2 HP- CRS 90L - 2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۱٫۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۲۸۱۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور۱۱کیلو وات ۱۵اسب

تماس بگیرید
 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 15 HP - 160L 6B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۱ کیلو وات ، ۱۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۶۰
 • دور نامی ۹۶۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور۵٫۵ کیلو وات ۷٫۵ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 7.5 HP - 132M 6C
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۷٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۳۲
 • دور نامی ۹۵۰ RPM
 • قطر شفت ۳۸ میلیمتر
 • طول شفت ۸۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰دور ۰٫۳۷کیلووات ۰٫۵اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 0.5 HP - 80 - 6A
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان۳۷ کیلو وات ، ۰٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۹۲۰ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰دور ۰٫۵۵کیلووات ۰٫۷۵اسب

تماس بگیرید
 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - 80 - 6B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان۵۵ کیلو وات ، ۳٫۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۹۰۰ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلووات ۳/۴ اسب

تماس بگیرید
 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR ¾ HP - 80 - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۰٫۵۵کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۳۹۰ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱۵ کیلو وات ۲۰ اسب

تماس بگیرید
 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 20 HP - 160L - 4B
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۵ کیلو وات ، ۲۰ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۶۰L
 • دور نامی ۱۴۵۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر