نمایش 1–12 از 46 نتیجه

 الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۲٫۲ کیلووات ۳ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3 HP- CRS 90L - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۲ کیلو وات ، ۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰L
 • دور نامی ۲۸۶۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۲۵ کیلو وات ۱/۳ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1/3 HP - CRS 71 - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۲۵ کیلو وات ، ۱/۳ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۱۴۰۵ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۳۷ کیلووات ۰٫۵ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1/2 HP - CRS 71 - 4B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۳۷ کیلو وات ، ۱/۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۱۴۲۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۳/۴ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - CRS 80 - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۵۵ کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۴۰۵ RPM       
 • قطر شفت ۱۶ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۷۵ کیلووات ۱ اسب

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1 HP - CRS 80L - 4B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۷۵ کیلو وات ، ۱ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۴۱۵ RPM       
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۵ کیلووات ۲ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 2 HP - CRS 100L - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۰۰L
 • دور نامی ۱۴۵۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۳۷ کیلووات ۰٫۵ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 0.5 HP - CRS  ۷۱ – ۲A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۳۷ کیلو وات ، ۰٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۲۸۵۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر
   

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلو وات ۳/۴ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - CRS 71 - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۵۵ کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۷۱
 • دور نامی ۲۸۰۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۴ میلیمتر
 • طول شفت ۳۰ میلیمتر
 

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۰٫۷۵ کیلووات ۱ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - CRS 80 - 2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۷۵ کیلو وات ، ۱ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۲۸۶۰ RPM       
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱٫۱ کیلو وات ۱٫۵ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1.5 HP - CRS 80 - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۲۸۳۰ RPM       
 • قطر شفت۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فاز موتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱٫۵ کیلو وات ۲ اسب 

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 2 HP- CRS 90L - 2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۱٫۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۲۸۱۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور تک فازموتوژن کلاچ دار آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱٫۱ کیلو وات ۱٫۵ اسب  

تماس بگیرید
SINGLE PHASE MOTOGEN MOTOR 1.5 HP - CRS 90L - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت
 • توان ۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰
 • دور نامی ۱۴۲۰ RPM       
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر