نمایش 1–12 از 34 نتیجه

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور۱۱کیلو وات ۱۵اسب

 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 15 HP - 160L 6B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۱ کیلو وات ، ۱۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۶۰
 • دور نامی ۹۶۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰ دور۵٫۵ کیلو وات ۷٫۵ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 7.5 HP - 132M 6C
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۷٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۳۲
 • دور نامی ۹۵۰ RPM
 • قطر شفت ۳۸ میلیمتر
 • طول شفت ۸۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰دور ۰٫۳۷کیلووات ۰٫۵اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 0.5 HP - 80 - 6A
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان۳۷ کیلو وات ، ۰٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۹۲۰ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۰۰۰دور ۰٫۵۵کیلووات ۰٫۷۵اسب

 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 3/4 HP - 80 - 6B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان۵۵ کیلو وات ، ۳٫۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۹۰۰ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۰٫۵۵ کیلووات ۳/۴ اسب

 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR ¾ HP - 80 - 4A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۰٫۵۵کیلو وات ، ۳/۴ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۱۳۹۰ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۱۵ کیلو وات ۲۰ اسب

 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 20 HP - 160L - 4B
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۵ کیلو وات ، ۲۰ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۶۰L
 • دور نامی ۱۴۵۵ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۵۰۰ دور ۳۷ کیلو وات ۵۰ اسب

 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 50 HP 225
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۳۷ کیلو وات ، ۵۰ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۲۲۵
 • دور نامی ۱۴۶۸ RPM
 • قطر شفت ۵۵ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۱۵۰۰دور ۱٫۵کیلو وات ۲ اسب

 
THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 2 HP - 90L - 4B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۲ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۹۰L
 • دور نامی ۱۴۰۵ RPM
 • قطر شفت ۲۴ میلیمتر
 • طول شفت ۵۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱٫۱کیلو وات ۱٫۵اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 1.5 HP - 80 - 2B
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱٫۱ کیلو وات ، ۱٫۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۸۰
 • دور نامی ۲۸۲۵ RPM
 • قطر شفت ۱۹ میلیمتر
 • طول شفت ۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱۱ کیلو وات ۱۵اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 15  HP - 160L2A
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۱ کیلو وات ، ۱۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۶۰L
 • دور نامی ۲۹۴۰ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۱۸٫۵ کیلو وات ۲۵ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 25 HP - 160L2C
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۵ کیلو وات ، ۲۵ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۶۰L
 • دور نامی ۲۹۴۰ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز موتوژن آلومینیومی ۳۰۰۰ دور ۲۲ کیلو وات ۳۰ اسب

THREE PHASE MOTOGEN MOTOR 30 HP - 180L
 
 • ولتاژکاری ۲۲۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۲۲ کیلو وات ، ۳۰ اسب
 • پوسته آلومینیومی
 • فریم سایز ۱۸۰L
 • دور نامی ۲۹۲۳ RPM
 • قطر شفت ۴۲ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر