نمایش دادن همه 10 نتیجه

راهبند بارزانته ۲۰۱۸ سری حرفه ای (فن دار)

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR COOLING FAN

 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • بوم ۱ تا ۶ متر با LED هوشمند
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • قابلیت تنظیم در دو سرعت ۳ و ۶ ثانیه
 • دارای LED روشنایی بر روی بدنه
 • درجه حفاظتی IP44
 • میزان تردد روزانه نامحدود
 • مناسب برای نصب در گیتهای اتوبان
 • مجهز به سیستم فن خنک کننده بر روی موتور

راهبند بارزانته ۲۰۱۸ مدل BZ 460

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ - 460

 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • بوم ۱ تا ۶ متر با LED هوشمند
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • قابلیت تنظیم در دو سرعت ۳ و ۶ ثانیه
 • دارای LED روشنایی بر روی بدنه
 • امکان نصب چپ و راست بند
 • درجه حفاظتی IP44
 • میزان تردد روزانه نامحدود

راهبند بارزانته BZ 180 بوم تاشو ۱۸۰ درجه

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ - 180

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • برای کنترل مسیرهای مسقف با ارتفاع کم
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۶ ثانیه
 • قابلیت تا شوندگی بوم بصورت کامل
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44
 

راهبند بارزانته BZ 90 بوم تاشو ۹۰ درجه

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ - 90

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • برای کنترل مسیرهای مسقف با ارتفاع کم
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۶ ثانیه
 • قابلیت تا شوندگی ۹۰ درجه
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44

راهبند بارزانته BZ FEC 5 بوم ۵ متری فنس دار

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ FEC 5

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • برای کنترل مسیر هایی با عرض ۵ متر
 • پوشش کامل مسیر تردد و ایجا امنیت بیشتر
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۶ ثانیه
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44
 • مناسب جهت ۴۰۰ بار تردد در روز
 

راهبند بارزانته بوم ۵ متری بهمراه LED

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ -  LED 5

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • برای کنترل مسیر هایی با عرض ۵ متر
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۶ ثانیه
 • دارای LED روشنایی برای داشتن دید بهتر در تاریکی
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44
   

راهبند بارزانته بوم ۸ متری

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ 408

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • برای کنترل مسیر هایی با عرض ۸ متر
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۴ ثانیه
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44

راهبند بارزانته بوم تلسکوپی ۴ تا ۶ متری

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ -  (۴-۶M)

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • برای کنترل مسیر هایی با عرض ۴ متر تا ۶ متر
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۶ ثانیه
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44

راهبند بارزانته پر سرعت ۳ ثانیه بوم ۴ متری LED

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ - 30 LED 4

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • دو برابر سریعتر نسبت به سایر راهبندها
 • برای کنترل مسیر هایی با عرض ۴ متر
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۳ ثانیه
 • دارای LED روشنایی برای داشتن دید بهتر در تاریکی
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44
 • میزان تردد روزانه ۴۰۰ بار
 

راهبند بارزانته سوپر سرعت ۱٫۵ ثانیه بوم ۳ متری LED

BARZANTE BARRIER GATE OPERATOR BZ - 15 LED 3

 
 • ولتاژکاری ۲۲۰ ولت AC
 • ۴ برابر سریعتر از دیگرراهبندها
 • برای کنترل مسیر هایی با عرض ۳ متر
 • حداکثر زاویه باز شو ۹۰ درجه
 • زمان باز و بسته شدن ۱٫۵ ثانیه
 • دارای LED روشنایی برای داشتن دید بهتر در تاریکی
 • دمای کاری : ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتیگراد
 • درجه حفاظتی IP44
 • ۴۰۰ بار تردد در روز