در حال نمایش 5 نتیجه

الکتروموتور سه فاز الکتروژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۰٫۱۸ کیلو وات ۱/۴ اسب

تماس بگیرید

              THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR  - ¼ HP -  B3 – FR 63

 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۱۸ کیلو وات ، ۱/۴ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۶۳
 • دور نامی ۱۳۴۰ RPM
 • قطر شفت ۱۱ میلیمتر
 • طول شفت ۲۳ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز الکتروژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۳۰ کیلووات ۴۰ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 40 HP - B3 - FR 200
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۳۰ کیلو وات ، ۴۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۲۰۰
 • دور نامی ۱۴۷۵ RPM
 • قطر شفت ۵۵ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر
 

الکتروموتور سه فاز الکتروژن چدنی ۱۵۰۰ دور ۳۷ کیلو وات ۵۰ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 50 HP - B3 - FR 225
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۳۷ کیلو وات ، ۵۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۲۲۵
 • دور نامی ۱۴۷۵ RPM
 • قطر شفت ۶۰ میلیمتر
 • طول شفت ۱۴۰ میلیمتر

الکتروموتور سه فاز الکتروژن چدنی ۳۰۰۰ دور ۲۲ کیلو وات ۳۰ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR -30 HP -  B3 - FR 180
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۲۲ کیلو وات ، ۳۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۱۸۰
 • دور نامی ۲۹۴۵ RPM
 • قطر شفت ۴۸ میلیمتر
 • طول شفت ۱۱۰ میلیمتر
     

الکتروموتور سه فاز الکتروژن چدنی ۳۰۰۰ دور ۴۵ کیلووات ۶۰ اسب

تماس بگیرید
THREE PHASE ELECTROGEN MOTOR - 60 HP - B3 - FR 225
 
 • ولتاژکاری ۶۶۰/۳۸۰ ولت
 • توان ۴۵ کیلو وات ، ۶۰ اسب
 • پوسته چدنی
 • فریم سایز ۲۲۵
 • دور نامی ۲۹۶۰ RPM
 • قطر شفت ۶۰ میلیمتر
 • طول شفت ۱۴۰ میلیمتر